Εργαστήρια Πληροφορικής

Το εργαστήριο Πληροφορικής δημιουργήθηκε το 2000 από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποτελείται από ένα δίκτυο δώδεκα (12) υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στον σέρβερ, τον κεντρικό υπολογιστή.

Όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο μέσω γραμμής ISDN.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο εργαστήριο πληροφορικής είναι μαθήματα επιλογής.

Επίσης, στο εργαστήριο Πληροφορικής διδάσκεται και το μάθημα της Γ΄ Λυκείου τεχνολογικής κατεύθυνσης  "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον".

 

computers small

 

Εργαστήρια Φυσικής - Χημείας

    

Πρόσθετες πληροφορίες