Πλοηγηθείτε στο μενού που εμφανίζεται αριστερά για να δείτε διάφορες πληροφορίες που αφορούν τους γονείς ή τους μαθητές.

 

 

 

Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.

ΦΕΚ "Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" (23-01-2018)

Πρόσθετες πληροφορίες