Χρήσιμες Συνδέσεις

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr
Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής  http://dide-anatol.att.sch.gr
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  http://www.sch.gr
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης "η-τ@ξη"  http://eclass.sch.gr/
Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  http://www.e-yliko.sch.gr
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής http://www.iep.edu.gr/index.php?lang=el
Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός  http://sites.google.com/site/marterzaki
Ινστιτούτο Πολιτιστικής & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  http://www.ipet.gr
Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο GUnet  http://www.gunet.gr
Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.infosoc.gr
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς  http://www.neagenia.gr
Εκπαιδευτικές Συνδέσεις http://www.plefsis.gr
Ελληνική Εκπαιδευτική Πύλη  http://www.school.gr
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο  http://www.eap.gr
Για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο
 http://www.saferinternet.gr/

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες