Εκπαιδευτικό προσωπικό ΓΕΛ Παιανίας

Σχολικό έτος 2018 -2019

 

 

 

1 Γιαχουντή Μαρία

Διευθύντρια -

ΠΕ80- Οικονομολόγος

2 Στασινοπούλου Φανή Υποδιευθύντρια ΠΕ02- Φιλόλογος
3 Σούτερ Παναγιώτα Υποδιευθύντρια ΠΕ02- Φιλόλογος
4   ΠΕ01 - Θεολόγος
5 Πανογιάννη Θεοφανή ΠΕ02 - Φιλόλογος
6 Παξεβάνη Ιωάννα ΠΕ02 - Φιλόλογος
7 Δημητράνα Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος
8 Σουραβλής Ανδρέας ΠΕ02 - Φιλόλογος
9 Ακριτίδου Αριστέα ΠΕ02 - Φιλόλογος
10 Πιερρουτσάκος Δημήτριος ΠΕ02 - Φιλόλογος
11 Παπαλιώση Βασιλική ΠΕ02 - Φιλόλογος
12   ΠΕ02 - Φιλόλογος
13 Βασιλειάδης Γεώργιος ΠΕ03 - Μαθηματικός
14 Παππάς Ιωάννης ΠΕ03 - Μαθηματικός    
15 Τσιμιτσέλης Φάνης ΠΕ03 - Μαθηματικός
16 Θεοχαράκος Δικαίος
ΠΕ03 - Μαθηματικός
17 Λιαναντωνάκη Ελένη ΠΕ04 - Βιολόγος
18 Σπηλιοπούλου Ιωάννα ΠΕ04 - Φυσικός
19 Κοκκίνης Ιωάννης ΠΕ04 - Φυσικός
20 Χριστούλας Ελευθέριος ΠΕ04 - Χημικός
21   ΠΕ04 - Φυσικός
22 Νάκου Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικής Φιλολογίας
23   ΠΕ06 - Αγγλικής Φιλολογίας
24   ΠΕ81 - Αρχιτέκτων Μηχανικός
25 Γάτσιος Γεώργιος ΠΕ80 - Οικονομολόγος
26   ΠΕ80 - Οικονομολόγος
27 Χατζηδήμα Αναστασία
 ΠΕ78 - Κοινωνιολόγος
28 Αντωνάκου Αικατερίνη ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
29 Μακρή Αικατερίνη ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
30 Ζάχου Αγγελική ΠΕ86 - Πληροφορικής και ΠΕ03 - Μαθηματικός
31 Τόγκα Παναγιώτα ΠΕ86 - Πληροφορικής