Ανακοινώσεις

Σχολικό έτος 2019 -2020

 

Ανάθεση εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

__________________________________________________________________________

Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα (09 -13 Δεκεμβρίου 2019)               

Ταξιδιωτικό πρακτορείο: Manessis

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες