Διάφορες ανακοινώσεις σχολικού έτους 2017-2018

 

Επιλογή πρακτορείου για πραγματοποίηση πενθήμερης εκδρομής στα Ιωάννινα

 

Επιλογή πρακτορείου για πραγματοποίηση τετραήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη (1  ,  2  ,  3)

 

 

 


 

Πρόσθετες πληροφορίες