Διάφορες ανακοινώσεις σχολικού έτους 2018-2019

 

 

 

 

Επιλογή πρακτορείου για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στις Βρυξέλλες

 

Προσφορές για την 5ήμερη εκδρομή Γ΄ τάξης στα Ιωάννινα

Προσφορά1    Προσφορά2      Προσφορά3 1 2   Προσφορά4 1 2     Προσφορά5

Για την 5ήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης από 3 έως 7 Δεκεμβρίου 2018 επιλέχθηκε το ταξιδιωτικό γραφείο Manessis Travel

 

 

 

 

 


 

 


 

Πρόσθετες πληροφορίες