Ανακοινώσεις για Πανελλαδικές εξετάσεις

                                Σχολικό έτος 2017-2018

 

Δελτίο Τύπου

 

Δελτίο Τύπου  για μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018

Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2018

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2018

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική) 2018

Δελτίο τύπου για εξετάσεις ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

Προκήρυξη  για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)  Ακαδημαϊκού Έτους 2018-20

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2018

Οδηγίες για τους υποψήφιους Τ.Ε.Φ.Α.Α. και πρόγραμμα εξετάσεων

Προκήρυξη για την εισγαωγή στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των  Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών γραπτών  Πανελληνίων εξετάσεων 2018

Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) έτους 2018

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2018

Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2018

(16-3-2018)

Δελτίο Τύπου Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018 (16-3-2018)

Αίτηση –δήλωση υποψηφίου/ας για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2018

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. (16-3-2018)

 

Δελτίο τύπου για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2018-19   (9/11/2017)

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)    (23/10/2017)

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία 

 

Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης

Πρόσθετες πληροφορίες