Εγκύκλιος για υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα 

Οδηγίες για την αίτηση-δήλωση υποψηφίου για Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα -2020

Αίτηση-δήλωση υποψηφίου/ας για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ - ΝΕΟ σύστημα (2020)

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τα 3 μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής - ΝΕΟ σύστημα ΓΕΛ 2020

Κατάλογος μουσικών οργάνων